Biogram

Urodził się w rodzinie lekarzy, jako jeden z pięciorga rodzeństwa 3 grudnia 1952 roku w Biłgoraju, gdzie ukończył szkołę podstawową i w 1971 roku Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Dyplom mgr inż. elektronika uzyskał w 1976 roku i w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Elektronowej (noszącym obecnie nazwę Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki), w którym pracuje po dziś dzień, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego (od 2005 roku).

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę "Właściwości elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-plazmową na podłożu krzemowym". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii "Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki".

W latach 1985–2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę zawodową w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku – w Carnegie Mellon University (USA).

Jan Szmidt był inicjatorem, kierownikiem i koordynatorem projektu badawczego zamawianego "Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur", realizowanego w latach 2007–2010 przez 19 ośrodków naukowych z całej Polski. Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami wielu polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). W latach 2006-2008 był pełnomocnikiem Rektora PW ds. Przedsięwzięcia Centrum Fotowoltaiki, a także Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CEZAMAT”.

Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Był członkiem komitetów organizacyjnych i programowych kilkunastu konferencji naukowych. Jest promotorem 10 rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za swoją działalność był nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Był recenzentem ponad 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.

Jest autorem lub współautorem programów oraz wykładowcą takich przedmiotów jak "Podstawy Elektroniki Półprzewodników", "Elektronika Ciała Stałego", "Fizyka Ciała Stałego", "Przyrządy Półprzewodnikowe", "Technologia Struktur GaAs", i "Zaawansowane Technologie Mikroelektroniczne i Optoelektroniczne", Nanotechnologie" oraz "Nanostruktury i Nanosystemy". Prowadził także wykłady z zakresu technologii mikroelektronicznych w Politechnice Łódzkiej. Był inicjatorem i opiekunem naukowym Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki.

Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a od 1996 roku – członkiem tego Komitetu i jego Sekretarzem Naukowym, od 2003 roku Przewodniczącym Sekcji Technologii Elektronowej i Materiałów Elektronicznych tego Komitetu. Był członkiem kilku komisji Senatu PW, wielokrotnym pełnomocnikiem Rektora PW, prodziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w latach 2002–2005, oraz Dziekanem tego Wydziału w latach 2008-2012.

Od 2012 Rektor Politechniki Warszawskiej.

Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-2019).

Jest inicjatorem porozumienia UT3 w skład którego wchodzą Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka i Wojskowa Akademia Techniczna, oraz Polskiego Instytutu Technologii; ogólnopolskiego konsorcjum, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIT.

***

Nauczycielami i wzorami naukowymi Jana Szmidta byli: prof. dr hab. Andrzej Jakubowski, który jest jego szefem przez cały czas pracy zawodowej, oraz prof. dr hab. Aleksandra Sokołowska, z którą realizował większość swoich planów naukowych. Wspólnie z nią i prof. Stanisławem Miturą stworzyli interdyscyplinarny zespół pracujący nieprzerwanie od ponad 25 lat.

W latach 1976–1980 był członkiem ZNP, a następnie członkiem i organizatorem NSZZ "Solidarność" w PW. W latach 1980–1981 był jednym z założycieli Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Idealne Mieszkanie", działającej w środowisku pracowników PW; był jej prezesem przez 21 lat.

Jest odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką SZSP, Złotą Odznaką Centralnego Związku Budownictwa Mieszkaniowego, a także Złotym Medalem Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu.

***

Interesuje się historią Polski i historią naturalną. Do niedawna regularnie grał w siatkówkę a także w koszykówkę. Lubi majsterkować, kocha przyrodę, a szczególnie leśne ostępy wybrzeża Bałtyku.