Imienny wykaz wypromowanych doktorów

Aleksander WERBOWY (wyróżnienie)

„Warstwy nanokrystalicznego kubicznego azotku boru dla potrzeb elektroniki”, WEiTI, 1999.

Tomasz GUZDEK

„Mikroelektroniczne przyrządy półprzewodnikowe z chemoczułą warstwą węglową”, WEiTI, 2005.

Mateusz ŚMIETANA (wyróżnienie)

„Warstwy diamentopodobne w światłowodowej technice czujnikowej”, WEiTI, 2007.

Mariusz SOCHACKI (wyróżnienie)

„Plazmowe metody pasywacji przyrządów wytwarzanych w węgliku krzemu”, WEiTI, 2007.

Paweł WRZOSEK

„Mikrosystem optoelektroniczny do badania próbek o nanolitrowych objętościach z wykorzystaniem kapilar optycznych.”, WEiTI, 2009.

Piotr FIREK (wyróżnienie)

„Warstwy tytanianu baru na potrzeby mikroelektroniki – technologia, charakteryzacja i próby aplikacji.”, WEiTI, 2010.

Ryszard GRONAU

„Warstwy węglowe na potrzeby zimnej emisji elektronów (technologia i charakteryzacja)”, WEiTI, 2010.

Piotr CABAN

„Wytwarzanie heterostruktur półprzewodnikowych AlGaN/GaN/SiC metoda epitaksji z fazy gazowej na potrzeby konstrukcji tranzystorów z dwuwymiarowym gazem elektronowym (HEMT)", WEiTI, 2012.

Krzysztof KŁOS (wyróżnienie)

„Wzrost warstw telluru kadmowo rtęciowego (HgCdTe) metodą MOCVD przy wykorzystaniu interdyfuzji warstw CdTeiHgTe”, WEiTI, 2012.

Otwarte przewody doktorskie

mgr inż. Norbert Kwietniewski

„Przyrządy półprzewodnikowe jako narzędzie charakteryzacji jakości kryształów węglika krzemu”.

Opieka naukowa nad doktorantami

  • mgr inż. M. Mroczkowski
  • mgr inż. K. Król
  • mgr inż. Ł. Chudzian
  • mgr inż. K. Pazio
  • mgr inż. P. Knyps
  • mgr inż. Andrzej Taube
  • mgr inż. Tymoteusz Ciuk