CEZAMAT buduje przyszłość

Uroczystość odbyła na Ursynowie w dniu 10 września 2015 roku.

Podczas wydarzenia został podpisany, a następnie wmurowany Akt Erekcyjny. Udział w uroczystości wzięli m.in. władze Politechniki Warszawskiej, kierownicy projektu CEZAMAT, przedstawiciele agend rządowych i administracji oraz środowisk naukowych.

CEZAMAT to innowacyjne centrum badawczo-wdrożeniowe współtworzone przez warszawskie uczelnie i instytuty naukowe, które umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami.