Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 18 listopada 2015 r. uhonorował tych, którym nasza społeczność tak wiele zawdzięcza. Podczas posiedzenia wręczono m. in. jubileuszowe medale i nagrody.

Uroczyste posiedzenie Senatu otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Witając licznie zgromadzonych gości podkreślił, że ma ono charakter szczególny, gdyż stanowi centralny punkt obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.- Sto lat temu, a dokładnie 15 listopada 1915 roku, po latach zniewolenia i po burzliwym czasie I wojny światowej, zainaugurowano rok akademicki, w którym pierwszy raz zajęcia i wykłady prowadzono w języku polskim - powiedział podczas przemówienia Rektor PW. Kontynuując, prof. Jan Szmidt zacytował pamiętną sentencję pierwszego Rektora polskiej Politechniki, prof. Zygmunta Straszewicza, który podkreślał znaczenie tego doniosłego wydarzenia mówiąc: - (…) Ogłaszam Wam rozpoczęcie roku akademickiego, w którym mowa polska po raz pierwszy będzie rozlegała się w tych murach. Nie będę się rozwodził nad znaczeniem tej chwili dziejowej, którą właśnie przeżywamy: bicie serc naszych stwierdza to potężniej od najwymowniejszych okresów. (…).