Otwarcie Laboratorium Grafenowego

24 września 2015 r. w Politechnice Warszawskiej uruchomiono Laboratorium Grafenowe. Prowadzone w nim będą prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego o powtarzalnych i ściśle zdefiniowanych właściwościach.

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej zostało utworzone na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W Laboratorium wytwarzany będzie standaryzowany grafen płytkowy (tlenek i zredukowany tlenek grafenu) o określonej funkcjonalności na potrzeby aplikacji grafenowych.