Otwarcie Skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW

24 listopada 2015 r. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej dokonał otwarcia nowej części budynku, którego historia sięga lat 20. ubiegłego wieku. Nowoczesne laboratoria mają gwarantować wysoki standard warunków nauczania.

W uroczystości wzięli udział m.in. prof. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu PW; prof. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych PW; dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW oraz Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień w nowoczesnej Auli Skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni odsłonięto tablicę upamiętniającą projekt Rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni goście przeszli na poszczególne poziomy budynku w celu zapoznania się z infrastrukturą laboratoriów Wydziału Transportu.

O projekcie

Projekt inwestycyjny pn.: „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej” polegał na dobudowaniu dodatkowego (trzeciego) skrzydła budynku Nowej Kreślarni, stanowiącej obiekt użytkowany przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (WT PW).

Gmach Nowej Kreślarni zaprojektowany przez architekta Tadeusza Zielińskiego z Wydziału Architektury, zbudowany został w roku 1923. Myślą przewodnią tej inwestycji było wzbogacenie zasobów materialnych Politechniki o nowoczesne kreślarnie.

Projekt pierwotnie zakładał budowę trzech skrzydeł budynku, jednak jedno z nich nie zostało zrealizowane, a teren na którym miało stanąć, pełnił funkcję skweru kampusu centralnego PW.

Realizacja niedokończonej historycznie inwestycji była dla władz uczelni priorytetowym zadaniem, dlatego też w 2006 roku Senat PW podjął uchwalę o przyjęciu Programu Rewitalizacji Gmachu Głównego i Terenu Centralnego PW.

Aktualna realizacja nawiązuje do starej koncepcji trzyskrzydłowej, której odzwierciedleniem jest dobudowanie brakującego skrzydła do zabytkowego Gmachu Nowej Kreślarni przy jednoczesnym przesunięciu nowego skrzydła z centralnej osi symetrii istniejącego gmachu.

Budynkowi nadana została nowoczesna forma, harmonijnie wpisująca się w zabytkowe otoczenie.

Wnętrze, z wykorzystaniem nowoczesnych, mobilnych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych, gwarantować ma rozwój oraz wysoki standard warunków nauczania, podczas gdy studenci oraz kadra naukowa wydziału będą mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań ICT (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych).