Jubileusz 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce

25 lutego br. w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej.

Posiedzenie Senatów Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowane z okazji jubileuszu 200-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce przebiegło w atmosferze poszanowania tradycji obejmującej wspólne początki trzech uczelni. Polskie wyższe szkoły techniczne reprezentowali:
• prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej;
• prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;
• prof. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

To bezprecedensowe wydarzenie poprzedziła msza św. koncelebrowana przez ks. bp. dr. Jana Piotrowskiego oraz odsłonięcie okolicznościowej tablicy. Podczas połączonego posiedzenia Senatów uczelni, przedstawiciele polskich wyższych szkół technicznych oraz Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, przybliżyli ich historię oraz bieżące osiągnięcia. Do korzeni wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich nawiązał również wykład wprowadzający pt. Geneza i historia powstania Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, który lokował wydarzenia z przeszłości w aspekcie ówczesnych realiów politycznych, gospodarczych i społecznych.

Jubileusz odbywał się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.