Inwestycje

W kadencji 2012-2016 władze Politechniki Warszawskiej podjęły się szeregu ważnych zobowiązań, istotnych zarówno z punktu widzenia kadr naukowych, studentów, pracowników administracji czy też otoczenia zewnętrznego. Tutaj możemy niewątpliwie zaliczyć inwestycje w infrastrukturę Uczelni. Wystarczy wymienić chociażby otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT), powstanie Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW, rozbudowę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych („Skrzydła”) z nowym laboratorium fotoniki oraz serwerownią, modernizację Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji, utworzenie laboratorium grafenowego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, czy otwartego w styczniu 2016 r. laboratorium LATIS przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W trakcie realizacji jest także Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). Dla potrzeb społeczności PW oddano do użytku teren rekreacyjny w obrębie Pola Mokotowskiego oraz parking BIS II z miejscami dla studentów i pracowników PW. W kategorii „Infrastruktura” Politechnika Warszawska otrzymała nagrodę LUMEN 2015.