Dorobek menedżerski

Ważniejsze funkcje kierownicze:

 • kierownik kilkunastu projektów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych realizowanych na Wydziale, w tym rozbudowy gmachu WEiTI (~150 mln PLN),

 • kontraktor projektu "Education of Microtechnology", TEMPUS PHARE S-JEP-11298/96. (1996–1999) (1 mln USD),

 • koordynator projektu badawczego zamawianego „Nowe Technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” (2006-2010) (20 mln PLN),

 • prodziekan ds. Rozwoju Wydziału (2002-2005),

 • dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2008-2012),

***

 • prezes Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Idealne Mieszkanie“. W latach 1981-2002 zrealizowano inwestycje budownictwa mieszkalnego i jedno- i wielorodzinnej zabudowy na ponad 2000 lokali mieszkalnych i użytkowych.

***

 • kierownik Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mikroelektroniki, następnie Mikroelektroniki i Nanoelektroniki (1985 – 2005),

 • kierownik Zespołu Laboratoriów „Przyrządy Półprzewodnikowe” (1997 – 2005), kompleksowa modernizacja merytoryczna i funkcjonalna w latach 1999-2001,

 • pełnomocnik Rektora PW ds. Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach (2004 – 2007) - członek Rady Parku (2005 - 2008),

 • kierownik Zakładu Układów Optoelektronicznych i Hybrydowych (2005 – 2006),

 • kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych (od 2005),

 • pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Wydziału (2005 - 2008),

 • członek Zespołu Specjalistycznego Komisji Badań na Rzecz Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2005 - 2007),

 • pełnomocnik Rektora ds. Przedsięwzięcia Centrum Fotowoltaiki (2006 - 2008),

 • pełnomocnik Rektora ds. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CEZAMAT” (2006 - 2008),