Dorobek naukowy

W dorobku naukowym Jana Szmidta znajdują się:

  • monografie, rozprawy, książki, skrypty, preskrypty
  • artykuły i komunikaty naukowe
  • prace prezentowane na konferencjach naukowych
  • prace naukowo-badawcze
  • programy międzynarodowe
  • wygłaszane wykłady
  • patenty i zgłoszenia patentowe