Dorobek profesorski

Profesor Jan Szmidt ma znaczący współudział w tworzeniu polskiej szkoły naukowej w zakresie:

 • rozwoju technik plazmowych (głównie plazmy RF i plazmy impulsowej) na potrzeby wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych i półprzewodnikowych oraz wykorzystywania plazmy w processingu struktur i przyrządów półprzewodnikowych,
 • wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji struktur i przyrządów półprzewodnikowych głównie z udziałem szerokopasmowych półprzewodników tj. diamentu, GaN, SiC i grafenu.

Potwierdza to szereg publikacji w znaczących czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej.

***

Profesor Jan Szmidt to:

 • autor 4 monografii,
 • autor i współautor 143 artykułów i komunikatów naukowych,
 • autor i współautor 302 prac prezentowanych na konferencjach naukowych,
 • autor i współautor 57 opracowań i raportów naukowych,
 • autor i współautor 8 rozdziałów w wydawnictwach książkowych,
 • uczestnik w 7 projektach międzynarodowych,
 • współautor 12 zgłoszeń patentowych,
 • uczestnik w 37 konferencyjnych komitetach programowych i organizacyjnych,
 • członek Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN - (od 1993),
 • członek i Sekretarz Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN - (1996-2003),
 • przewodniczący Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (od 2003),
 • członek Sekcji Mikro- i Nanotechnologii Komitetu Budowy Maszyn PAN (2004 - 2006),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (2011 – 2014),
 • członek Komitetu Naukowego i Programowego, Wydawnictwa "High Technology in Poland", publikowanego przez: ASET PROMOTION Co., Ltd. (1995-1999),
 • promotor 9 doktorów, opiekun 8 doktorantów, recenzent 18 prac doktorskich,
 • recenzent 5 rozpraw habilitacyjnych,
 • opiniodawca 8 wniosków o tytuł profesora oraz 3 profesorskich wniosków awansowych,
 • recenzent 10 pozycji wydawniczych,
 • założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, działającego aktywnie od 2000 roku.