Prorektorzy

kadencji 2012-2016

prof. dr hab. inż.
Janusz Zieliński

Prorektor ds. Filii w Płocku

prof. dr hab.
Rajmund Bacewicz

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kledyński

Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż.
Stanisław Wincenciak

Prorektor ds. Rozwoju

prof. dr hab. inż.
Władysław Wieczorek

Prorektor ds. Studenckich

prof. nzw. dr hab. inż.
Krzysztof Lewenstein

Prorektor ds. Studiów