Prorektorzy

kadencji 2016-2020

prof. dr hab. inż.
Janusz Zieliński

Prorektor ds. Filii w Płocku

prof. dr hab.
Rajmund Bacewicz

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż.
Wojciech Wawrzyński

Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż.
Stanisław Wincenciak

Prorektor ds. Rozwoju

prof. nzw. dr hab. inż.
Janusz Walo

Prorektor ds. Studenckich

prof. nzw. dr hab. inż.
Krzysztof Lewenstein

Prorektor ds. Studiów