Życiorys

Jana Szmidta

W latach 1971-1976 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej specjalność "Elektronika Ciała Stałego".

Uzyskał stopnie naukowe:

 • magistra w 1976 roku,
 • doktora w 1985 roku,
 • doktora habilitowanego w 1995 roku,
 • profesora w 2005.

Po ukończeniu studiów był zatrudniony na stanowiskach:

 • asystenta stażysty 1976-1977,
 • asystenta 1977-1978,
 • starszego asystenta 1978-1985,
 • adiunkta 1985-1999,
 • profesora nadzwyczajnego 1999-2005,
 • profesora zwyczajnego od 2005.

Ważniejsze funkcje pełnione w Politechnice Warszawskiej:

 • kierownik Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mikroelektroniki, następnie Mikroelektroniki i Nanoelektroniki (1985 – 2005),
 • kierownik Zespołu Laboratoriów „Przyrządy Półprzewodnikowe” (1997 – 2005),
 • prodziekan ds. Rozwoju Wydziału (2002 - 2005),
 • kierownik Zakładu Układów Optoelektronicznych i Hybrydowych (2005 – 2006),
 • kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych (od 2005),
 • dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2008 – 2012).

Inne funkcje:

 • przewodniczący lub członek komisji senackich, rektorskich i rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
 • pełnomocnik Rektora PW (trzykrotnie w latach 2004-2008),
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału ds Rozwoju Wydziału (2005-2008).

Wybrane nagrody i odznaczenia:

 • Indywidualna Nagroda Naukowa, Wydziału Nauk Technicznych PAN, (1997),
 • 14 nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”,
 • Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu,
 • 10 medali i wyróżnień na targach wynalazków i innowacyjności.